Lombard jakie podatki?

Na terenie naszego kraju znajduje się wiele placówek, które świadczą swoje usługi w charakterze lombardu. Nic więc dziwnego, że powstało tyle miejsc, o takich charakterze, gdyż każdego roku z usług lombardu decyduje się korzystać coraz większa ilość zainteresowanych osób. Dlatego też, w niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu znacznie szerzej tą kwestię, a przede wszystkim aspekt odnoszący się do podatków, do ponoszenia których zobligowany jest lombard. 

Co należy rozumieć przez działalność określaną, jako lombard?

Przez działalność określaną, jako lombard https://www.lombard-vip.pl/ należy rozumieć przede wszystkim instytucję, która zajmuje się skupem, sprzedażą, ale również udzielaniem pożyczek pod zastaw. Pożyczki pod zastaw https://www.lombard-vip.pl/o-firmie/są jedną z najpopularniejszych usług, jakie ma do zaoferowania lombard. Pożyczka pod zastaw jest zawierana na podstawie umowy, która obejmuje przede wszystkim takie aspekty jak: oprocentowanie, odsetki za udzielenie pożyczki, jak również ewentualne inne koszty związane z taką pożyczką. Należy również zaznaczyć, iż pożyczka taka charakteryzuje się również tym, że pożyczona kwota nie będzie równowartością całkowitemu kosztowi udzielonej pożyczki. Lombard jakie podatki?Otóż, oznacza to tyle, że pożyczona kwota nie będzie równa sumie, jaką będziemy musieli zwrócić w lombardzie w terminie określonym w umowie. W lombardzie można zastawić różnego rodzaju rzeczy – zarówno jeżeli chodzi o telefony komórkowe, laptopy, zegarki, biżuterię, a nawet rowery. Oczywiście przykładów tych można wymienić znacznie więcej, ale to nie na tym aspekcie będziemy skupiać się w niniejszym artykule. Jeżeli chodzi o skup za gotówkę https://www.lombard-vip.pl/skup-za-gotowke/przedmiotów to należy powiedzieć, iż ma usługa taka ma bardzo długą tradycję. Wiele osób podchodzi dość sceptycznie do skupowania za gotówkę przedmiotów, oczywiście jeżeli chodzi o perspektywę klienta, ponieważ zazwyczaj klient otrzymuje o wiele bardziej zaniżoną propozycję skupu przedmiotu, niż wynika to z rzeczywistej jego wartości. Aczkolwiek wiele osób decyduje się taki krok ze względu na swoją kiepską sytuację materialną. 

Jak przedstawia się kwestia podatków nałożonych na lombard?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię podatków nałożonych na lombard to jest to aspekt dość złożony. Bowiem należy zaznaczyć, iż działalność lombardowa w żadnym przypadku nie może być opodatkowana, ani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ani kartą podatkową. Prowadzenie działalności lombardowej od 2015 roku może być prowadzona wyłącznie na podstawie spółki kapitałowej. Kolejną istotną informacją jest fakt, że działalność lombardowa nie może być również prowadzona w charakterze opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (czyli PIT). W związku z tym należy rzeczowo stwierdzić, iż przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie działalności lombardowej są tylko i wyłącznie opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (czyli CIT). Przedsiębiorcy, którzy zostali opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych są zawsze zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami o rachunkowości. W tym celu nieodłącznym aspektem będzie korzystanie z pomocy księgowego, który w odpowiedni sposób będzie mógł czuwać nad wszystkimi aspektami związanymi z rozliczeniami finansowymi. 

Jak przedstawia się opodatkowanie lombardu związane z ustaleniem przychodów?

Opodatkowanie lombardu związane z ustaleniem przychodów przedstawia się w taki sposób, że jest ono ustalane na podstawie osiągniętej prowizji. Należy również zaznaczyć, iż opodatkowanie lombardu związane z ustaleniem przychodów charakteryzuje się także tym, że każdy osiągnięty przychód musi zawierać różnicę między kwotą, jaka została pozyskana ze sprzedaży zastawionych przedmiotów, a kwotą pożyczki, jaka została udzielona. Natomiast, jeżeli chodzi o przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotów to traktuje się go, jako różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych przedmiotów, a kwotą udzielonej pożyczki. 

Wszystko co musisz wiedzieć o opodatkowaniu lombardu – VAT

Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na prowadzenie lombardu zobligowany jest do ewidencjonowania podatku VAT na zasadach ogólnych. Otóż, jeżeli chodzi o tę kwestię to należy zaznaczyć przede wszystkim to, że usługi udzielania pożyczek przez lombardy uwarunkowane zostały w ustawie VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 38). W myśl tego artykułu możemy dowiedzieć się, iż pożyczki udzielane przez lombardy są zwolnione z podatku VAT. Aczkolwiek trochę inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży zastawionych lub nieodebranych rzeczy. W takiej sytuacji należy traktować to, jako niezależna od danej usługi udzielania pożyczek czynność, która dotyczy dostawy towarów opodatkowanych na zasadach ogólnych. W takim przypadku odpowiednie zastosowania ma procedura odnosząca się do zakresu dostawy towarów używanych – czyli marża VAT). Podatnicy za każdym razem są zobowiązani do prowadzenia ewidencji, która powinna zawierać precyzyjne określenie danego przedmiotu, jak również podstawę opodatkowania, kwotę podatku naliczonego oraz wysokość podatku należnego.