Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa – robotyzacja produkcji jest integralną częścią złożonej automatyki przemysłowej i jest procesem wprowadzania komórek zrobotyzowanych, izolowanych lub połączonych w zrobotyzowane sekcje i linie. Daje niezaprzeczalną przewagę w zwiększaniu wydajności produkcji, zwiększeniu liczby wytwarzanych produktów w jednostce czasu, poprawie jej jakości oraz obniżeniu kosztów. Nowoczesne roboty przemysłowe mogą elastycznie i w krótkim czasie przechodzić od jednej operacji technologicznej do drugiej poprzez zmianę programu sterowania. Dzięki temu można je wykorzystać do produkcji niewielkich partii produktów, co jest niezbędne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Korzyści z wdrożenia robotyzacji produkcji

 • Wzrost produktywności. Roboty przesuwają i przetwarzają części szybciej i dokładniej. Ponadto przedsiębiorstwa z wprowadzoną robotyzacją produkcji mogą działać przez całą dobę z taką samą wysoką wydajnością.
 • Zwiększenie opłacalności produkcji. Wprowadzenie robotów przemysłowych prowadzi do zmniejszenia liczby pracowników zatrudnionych przy produkcji, zmniejszenia funduszu płac i jego wartości w ostatecznym koszcie produkcji. Dzieje się tak, nawet jeśli wykwalifikowani inżynierowie zajmujący się regulacją i konserwacją zestawów zrobotyzowanych pojawią się w stanie podczas wdrażania systemów robotów przemysłowych.
 • Poprawa jakości produktów. Robotyzacja produkcji jednoznacznie prowadzi do wzrostu jakości produktów. Nowoczesne roboty przemysłowe charakteryzują się bardzo dużą dokładnością dochodzącą do 0,05 mm, przy czym ta dokładność pozycjonowania jest zachowana niezależnie od ilości cykli pracy.
 • Bezpieczeństwo personelu. Wprowadzenie systemów robotów przemysłowych zwiększa bezpieczeństwo produkcji ze względu na fakt, że roboty zastępują ludzi w obszarach niebezpiecznych i szkodliwych. Roboty skutecznie zastępują ludzi w obszarach spawania, malowania, odlewni, kucia, frezowania. We wszystkich celach zrobotyzowanych roboty przemysłowe są ogrodzone, w przypadku przejścia ludzi przez ogrodzenie uruchamiają się czujniki i robot przestaje działać.
 • Oszczędzanie przestrzeni. Jak pokazuje praktyka, przy wprowadzaniu robotów przemysłowych następuje znaczna oszczędność miejsca pracy ze względu na niewielkie gabaryty nowoczesnych robotów, a także możliwość montażu robotów od góry obsługiwanego obszaru.
 • Minimalna konserwacja. Dzisiejsze roboty przemysłowe wyposażone są w silniki asynchroniczne i wysokiej jakości przekładnie, aby ograniczyć ich konserwację do minimum, a konkretnie czas między planowymi przeglądami nowoczesnych robotów wynosi kilka tysięcy godzin.

Powody by zainwestować w robotyzację produkcji

W dzisiejszym świecie producenci zmuszeni są do ciągłego podnoszenia swojej konkurencyjności i obniżania kosztów produkcji w obliczu zaostrzających się przepisów dotyczących ochrony środowiska i spadku poziomu umiejętności pracowników. Tak więc organizacja stabilnego procesu produkcyjnego jest opłacalnym sposobem na poprawę wydajności ekonomicznej, środowiskowej i ogólnej produkcji, poprawę jakości produktów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego warto postawić na robotyzację produkcji:

 • Obniżenie kosztów produkcji.
 • Zapewnienie niezmiennie wysokiej jakości produktu.
 • Poprawa jakości pracy pracowników.
 • Zwiększenie elastyczności technologicznej produkcji.
 • Zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych.
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i poprawa jakości ochrony pracy.
 • Zmniejszenie rotacji personelu i trudności rekrutacyjnych.
 • Obniżenie kosztów kapitałowych (zasoby przemysłowe, produkcja w toku).
Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa

Na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku gospodarki przemysłowe muszą rosnąć w szybkim tempie, aby sprostać wymaganiom własnego rynku. Oznacza to, że przemysł wytwórczy znajduje się pod nieustanną presją konkurentów oferujących tańsze produkty, ale także producentów, którzy mocno inwestują w sektor przemysłowy i moce produkcyjne w celu zwiększenia własnej konkurencyjności.

Zdrowy sektor produkcyjny ma potencjał generowania wzrostu PKB i zwiększania jego wartości brutto dla całej populacji, nie tylko dla osób pracujących w sektorze produkcyjnym. Aby odnieść sukces na światowym rynku, producenci muszą stać się konkurencyjni w stosunku do swoich produktów, wzmacniając swoją pozycję w wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Udowodniono, że inwestowanie w systemy automatyki przemysłowej oparte na robotach przynosi producentom wiele korzyści i pozwala im odnosić większe sukcesy na rynku globalnym.

Mocne strony automatyzacji przemysłowej

Systemy automatyki przemysłowej zbudowane na bazie robotów mają szereg niezaprzeczalnych zalet. Większość branż, a w szczególności sektory tradycyjne, takie jak inżynieria i przemysł spożywczy, borykają się z problemem starzenia się pracowników i mają trudności z pozyskiwaniem nowych, młodych pracowników. Rozwiązaniem tego problemu jest coraz większe wykorzystanie robotów, co zmniejsza liczbę osób o tradycyjnych umiejętnościach. Wzrost poziomu produkcji wyrobów przy danej ilości zasobów osiągany jest dzięki spójności procesu technologicznego i jakości produkcji.

Automatyzacja produkcji zwalnia ludzi z rutynowych i powtarzalnych operacji produkcyjnych, co pozwala im poświęcić zasoby pracy na inne zadania, w których ich zdolność do pracy i elastyczność w podejmowaniu decyzji przyniosą większe korzyści za to samo wynagrodzenie. Elastyczność systemów automatyki zbudowanych w oparciu o roboty pozwala na elastyczność zwiększania lub zmniejszania rozmiaru produkcji niektórych towarów w zależności od zmian popytu, np. praca na nocne zmiany lub w weekendy przy niewielkim wzroście dodatkowych kosztów. Robotyzacja przyspiesza przejście od jednego produktu do drugiego, zapewniając jednocześnie stałą jakość, krótkie czasy cykli oraz szybszą i częstszą dostawę produktów, co skutkuje lepszą obsługą klienta.