Jak się nazywa uzależnienie od komputera

Kilkadziesiąt lat temu powstał komputer, a nieco później internet. Od tamtego czasu został on wprowadzony do powszechnego użycia i dostarczony do możliwie jak największej liczby osób. Regiony, w których internet zadomowił się już na dobre są określane mianem bardziej rozwiniętych. W tamtym czasie przewidywano jedynie pozytywne efekty, jakie może wywrzeć internet na ludzkości. Tych kilka głosów, które mówiły, iż może mieć on skutek odwrotny do zamierzonego – nie były brane pod uwagę. Tymczasem w skutek internetu powstała nowa choroba, nowe uzależnienie, z którym należy mierzyć i brać poważnie. 

Uzależnienie – ogólne pojęcie 

Jak się nazywa uzależnienie od komputeraNim przejdzie się do rozważań o skutkach powszechnego dostępu do komputera i sieci, należy zastanowić się, czym w ogóle jest uzależnienie. Pomoże to w lepszym zrozumieniu wagi problemu uzależnieniu od komputera. Uzależnienie jest więc nabytym stanem zaburzenia działania ludzkiej psychiki. To zaburzenie wynika z pozytywnych doświadczeń, jakie odczuwa człowiek podczas wykonywania danej czynności lub zażywania określonej substancji. Uzależnienie powoduje silną chęć korzystania lub zażywania czegoś, do czego dany człowiek się przyzwyczaił. Skutkiem takiego przyzwyczajenia może być niepowstrzymany przymus wykonania jakiejś czynności. Brak stymulującego bodźca dla takiej uzależnionej osoby może skutkować zaburzeniami psychofizycznymi. W takiej sytuacji, podczas dostarczenia stymulującego środka – następuje rozładowanie napięcia i nieprzyjemnych doznań. Taka osoba zwykle nie zdaje sobie sprawy ze swojego problemu, lub też jest go świadoma, jednak nie potrafi samodzielnie przerwać niepohamowanej chęci.

Uzależnienie od komputera – charakterystyka

Ponieważ komputer oraz internet są stosunkowo nowymi technologiami, uzależnienie od nich nie jest określane mianem choroby. Nie posiada też więc swojej oficjalnej nazwy oraz kryteriów, choć niektórzy psychologie podejmowali się zadania, by je określić. Do najczęstszych definicji, którymi można się posłużyć do nazwania uzależnienia od komputera są: siecioholizm, internetoholizm, czy po prostu uzależnienie od komputera. 

To uzależnienie należy do zaburzeń psychicznych człowieka. Powoduje przymus, do skorzystania z urządzenia lub sieci, którego w żaden sposób taki człowiek nie może powstrzymać. Gdy zabraknie w jego organizmie stymulującego bodźca – odczuwa agresje, pobudzenie, może cierpieć na bezsenność. Skutkiem siecioholizmu, poza nadmiernym pobudzeniem, może być wycofanie ze społeczeństwa. Dzieje się tak ponieważ osoba chora preferuje spędzanie swojego czasu w sposób, który sprawia mu przyjemność.

Siecioholizm został podzielony, nieoficjalnie jednak na kilka kryteriów: uzależnienie od treści erotycznych, od kontaktów poprzez media społecznościowe i komunikatory, od zdobywania wciąż nowych informacji, od komputera w ogólnym znaczenia tego pojęcia, a także od korzystania z internetu. 

Jak leczyć siecioholizm?

Prywatna terapia

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo na to, iż osoba uzależniona samodzielnie zda sobie sprawę ze swojego problemu i zacznie działać. W znacznej większości przypadków do takiego stwierdzenia i podjęcia przeciwdziałań dochodzi o rodziny bądź przyjaciół. Do ich najczęstszych reakcji jest zorganizowanie prywatnego odwyku, który polegać ma na odciąganiu chorej osoby od stymulującego bodźca. Takie działania mogą mieć jednak negatywny skutek. Do najczęściej występujących skutków należy agresja ze strony osoby uzależnionej i niechęć. Będzie się zapierać, że nie ma żadnego problemu, choć jego zachowanie będzie świadczyło o czymś zupełnie innym. Dlatego nie poleca się branie pod uwagę takiego rozwiązania w przypadku silnego uzależnienia.

Terapia z udziałem specjalisty 

Poważny problem wymaga poważnych środków. Dlatego dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z terapii uzależnień od internetu. Terapia uzależnień  pomaga zrozumieć problem, a przede wszystkim uświadomić jego istnienie w życiu człowieka. Pomaga również rozgraniczyć czas korzystania z komputera oraz powrócenia do normalnego trybu życia i przywrócenia relacji z “prawdziwym” otoczeniem. Jak każda terapia – współpraca z ośrodkiem leczenia uzależnień od inetrnetu potrzebuje czasu na zredukowanie wyrządzonych szkód w umyśle człowieka.

Jaka jest cena takiej terapii?

Cena terapii odwykowej jest zależna od miejsca, w którym znajduje się ośrodek oraz czasu, który uzależniona osoba spędzi na jego terenie. Ponadto niektórzy, by wyleczyć się z problemu potrzebują samotności. W takim przypadku, cena pobytu wzrośnie, ponieważ zwykle nie oferuje się pokoi jednoosobowych w takich ośrodkach. Tak więc za okres dwóch tygodni spędzonych w ośrodku, koszt wyniesie mniej więcej 4500 złotych. Za miesiąc będzie to już 8000 złotych. Z kolei cena odwyku spędzanego w samotności w pokoju jednoosobowym będzie dodatkowo kosztować kolejne 1500 złotych. Ceny więc są dość wygórowane, dlatego warto zwracać uwagę na ludzi wokół siebie i reagować nawet na najmniejsze odchylenia, które powtarzają się przez określony, dłuższy czas.