Jak pozyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Działalność gospodarcza jest w obecnych czasach najpopularniejszą formą zarobku, ponieważ dzięki prowadzeniu własnej firmy można zarobić o wiele więcej pieniędzy niż podczas pracy na etacie. Wiele osób decyduje się również na prowadzenie własnej firmy także z innych względów, do których można zaliczyć między innymi utratę pracy, bo zmianę sytuacji ekonomicznej w swoim gospodarstwie domowym. Warto również dodać, że jeszcze kilka lat temu rozpoczęcie działalności gospodarczej wiązało się z czymś bardzo nieosiągalnym dla przeciętnego Polaka, aczkolwiek w obecnych czasach istnieje wiele form finansowań na rozpoczęcie własnej firmy, z których warto korzystać, by w końcu móc być szefem dla samego siebie.

Jakie warunki musi spełniać firma, aby móc ją nazwać działalnością gospodarczą?

Firma, aby móc ją nazwać działalnością gospodarczą musi przede wszystkim funkcjonować w sposób pełni legalny, a więc oznacza to nic innego, jak to, że firma taka musi być zarejestrowana. Otóż, zarejestrowanie firmy to nie wszystko. Bowiem należy firma musi prosperować w sposób ciągły oraz zorganizowany i musi się wykazywać pewnym typem charakteru, do którego można zaliczyć przede wszystkim: charakter usługowy, charakter handlowy, charaktery budowlany, bądź charakter transportowy. A więc, jeżeli wszystkie te powyższe czynniki zostaną spełnione to wtedy można mówić, że dany biznes jest działalnością gospodarczą. 

Co należy wiedzieć o wadach oraz o zaletach, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej?

Jak pozyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej Działalność gospodarcza posiada zarówno tyle samo wad, jak i zalet. Ale zaczynając od zalet to trzeba powiedzieć przede wszystkim to, że każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą może osiągać bardzo duże zarobki, może pracować w nienormowanych przedziałach czasowy, może decydować o tym, jakie usługi chce wdrożyć do swojej firmy, jak również może korzystać z różnych zniżek związanych z prowadzeniem własnej firmy, a do takich zniżek można zaliczyć w szczególności małego podatnika. Z możliwości małego podatnika mogą skorzystać wyłącznie tacy przedsiębiorcy, którzy w przeciągu pięciu poprzednich lat nie zajmowali się prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, jak również nie pozostają w jakimkolwiek stosunku służbowym ze swoim poprzednim pracodawcą, u którego znaleźli zatrudnienie. Natomiast, jeżeli chodzi o wady wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej to trzeba tutaj do nich zakwalifikować przede wszystkim takie aspekty jak: pojawienie się znacznego nadmiaru obowiązków służbowych, potrzeba terminowego rozliczania się z różnorodnymi urzędami, potrzeba terminowego regulowania rachunków na przykład za wynajem lokalu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, jak również trzymanie pieczy nad bezpieczeństwem pracowników oraz nad jakością wykonywanej przez nich pracy zarobkowej. 

Dotacje unijne

Dotacje unijne są szeroko znane wielu osobom w naszym kraju, ponieważ od momentu wejść do Unii Europejskiej korzystanie z takich dotacji stało się ogólnodostępne. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z takiego rozwiązania, jakim są dotacje z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponieważ jest wiele zdolnych osób w naszym kraju, mających świetne pomysły na biznes, ale nie mogą ich realizować, ponieważ nie dysponują odpowiednim zapleczem finansowym. I właśnie dlatego co dotacje unijne, aby móc im w tym pomagać jak najbardziej się da. 

Dotacje unijne z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje unijne z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są kierowane do osób bezrobotnych. Przy czym potwierdzeniem takiego statusu ma być zarejestrowanie się takiej osoby przez minimum pół roku do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeżeli okres rejestracji jest krótszy to dotacja nie zostanie przyznana. Trzeba też pamiętać, że nie może być takiej sytuacji, że dana osoba zarejestruje się w urzędzie jednego miesiąca, a na drugi miesiąc będzie chciała, że zostały przyznane jej pieniądze na otworzenie działalności gospodarczej. Dotacji unijnych z urzędu pracy nie trzeba oddawać, ale działalność, na którą zostały przeznaczone środki musi utrzymać się przez okrągły rok. 

Pożyczka na start, inna forma dotacji unijnych

Pożyczka na start jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają zbyt dużych finansów na otworzenie działalności gospodarczej, a tym samym posiadają niską zdolność kredytową. O pożyczce na start słyszał każdy.  Mikro pożyczki unijnej wzbudza duże zainteresowanie.

Pożyczka dla firm na start jest oferowana przede wszystkim tym osobom, które niestety pozostają bez pracy przez długi czas, ale też jest oferowana tym, którzy skończyli trzydzieści lat. Pożyczki takie o podobnym charakterze są oferowane milionom obywateli innych krajów członkowskich. Pożyczka unijna na start jest bardzo komfortowa dla pożyczkobiorcy. Trzeba jednak powiedzieć, że aspekt ten jest uzależniony w szczególności  od tego, jakiej wysokości została udzielona. Pożyczki dla przedsiębiorców mają oprocentowanie 0,25 procent.