Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (inaczej: tłumaczenie urzędowe lub tłumaczenie zaprzysiężone) to forma tłumaczenia, która jest wykonana przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia przysięgłe mają na celu zapewnienie dokładności, wierności i autentyczności tłumaczenia dokumentów oficjalnych, takich jak akty urodzenia, ślubu, rozwodu, dokumenty tożsamości, akty notarialne, umowy, orzeczenia sądowe itp.

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i została zatwierdzona przez właściwe władze państwowe do przeprowadzania tłumaczeń przysięgłych. Tłumacz przysięgły musi przestrzegać określonych zasad etycznych i przysięgać na wierność tłumaczenia. W niektórych krajach tłumaczenia przysięgłe są wymagane przez prawo i są jedyną formą tłumaczenia, która jest uznawana przez władze publiczne.

Jakie trzeba mieć wykształcenie jako tłumacz przysięgły

Wymagania dotyczące wykształcenia dla tłumacza przysięgłego różnią się w zależności od kraju i jego prawa. Ogólnie jednak, aby zostać tłumaczem przysięgłym, konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu filologii lub innych dziedzin związanych z językiem i przekładem.

W niektórych krajach, np. w Polsce, kandydat na tłumacza przysięgłego musi ukończyć specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń przysięgłych i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, wymagany jest dodatkowy egzamin państwowy, który potwierdza, że tłumacz przysięgły spełnia odpowiednie wymagania w zakresie języka i umiejętności tłumaczenia.

Jakie dokumenty tłumaczy tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły może tłumaczyć wiele różnych rodzajów dokumentów, w zależności od potrzeb klientów i wymagań władz państwowych. Poniżej przedstawiam listę najczęściej tłumaczonych dokumentów przez tłumacza przysięgłego:

 1. Akty urodzenia, ślubu, rozwodu i zgonu
 2. Dokumenty tożsamości, takie jak paszporty, dowody osobiste, wizy i karty pobytu
 3. Akty notarialne, umowy i porozumienia
 4. Dokumenty szkolne i akademickie, takie jak dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub studiów oraz programy nauczania
 5. Orzeczenia sądowe i dokumenty związane z postępowaniem sądowym

  Tłumaczenie przysięgłe
  Tłumaczenie przysięgłe
 6. Dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak świadectwa pracy, umowy o pracę i CV
 7. Dokumenty finansowe, takie jak bilanse, rachunki i faktury
 8. Dokumenty związane z nieruchomościami, takie jak umowy kupna-sprzedaży, hipoteki i umowy najmu
 9. Akty notarialne i dokumenty związane z dziedziczeniem i spadkiem
 10. Dokumenty medyczne, takie jak zaświadczenia lekarskie, wyniki badań i historie chorób.

Warto zaznaczyć, że wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od kraju i jego przepisów prawnych. Przed przystąpieniem do tłumaczenia ważnych dokumentów, warto skonsultować się z tłumaczem przysięgłym lub odpowiednim organem państwowym, aby uzyskać informacje na temat wymaganych dokumentów i procedur tłumaczenia.

Ile trwa tłumaczenie przysięgłe?

Czas potrzebny na wykonanie tłumaczenia przysięgłego zależy od wielu czynników, takich jak długość i skomplikowanie dokumentu, języki źródłowy i docelowy oraz obciążenie pracy tłumacza przysięgłego.

Jednakże, jako że tłumaczenie przysięgłe jest procesem skomplikowanym i wymaga szczególnej uwagi i precyzji, czas potrzebny na wykonanie tłumaczenia przysięgłego zwykle jest dłuższy niż w przypadku zwykłego tłumaczenia.

Przykładowo, tłumaczenie jednostronicowego dokumentu takiego jak akt urodzenia lub dyplom studiów może zająć od jednego do trzech dni roboczych. Natomiast tłumaczenie bardziej skomplikowanego dokumentu, takiego jak umowa lub orzeczenie sądowe, może zająć kilka dni lub nawet tygodni. Czas wykonania tłumaczenia przysięgłego może być też uzależniony od dostępności tłumacza przysięgłego i terminów, w których jest w stanie wykonać tłumaczenie. Zwykle tłumacz przysięgły podaje szacunkowy czas wykonania tłumaczenia w momencie otrzymania dokumentu i przedstawienia swojej oferty.

Stawki za tłumaczenia przysięgłe

Stawki za tłumaczenia przysięgłe są ustalane przez tłumacza przysięgłego i zależą od różnych czynników, takich jak języki, rodzaj dokumentu, jego objętość, termin wykonania oraz lokalizacja tłumacza. Stawki te mogą się również różnić w zależności od kraju, regionu i miasta, w którym działa tłumacz przysięgły.

W Polsce, stawki za tłumaczenia przysięgłe są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości i publikowane w Dzienniku Ustaw. W innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, stawki mogą być ustalane przez tłumaczy przysięgłych indywidualnie lub w ramach lokalnych organizacji branżowych. Ogólnie rzecz biorąc, stawki za tłumaczenia przysięgłe są wyższe niż za zwykłe tłumaczenia, ponieważ wymagają one większego nakładu pracy i czasu, a także posiadają większą wartość prawną i oficjalną. Stawki te mogą być ustalane na podstawie liczby słów, liczby stron lub czasu pracy, a także mogą obejmować koszty dodatkowe, takie jak przesyłka dokumentów lub ich odbiór osobisty.