Gdzie szukać pomocy, gdy w rodzinie nadużywa się alkoholu?

Co roku na terapię alkoholową zgłasza się coraz więcej osób uzależnionych. Czasami jednak to rodzina alkoholika musi zareagować, jeśli on sam nie chce się leczyć. Gdzie szukać pomocy, gdy w rodzinie występuje problem alkoholizmu? Gdzie zgłosić alkoholizm bliskiego? Odpowiadamy.

Zgłosić może każdy

 Na początku powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, kto w ogóle ma prawo dokonać jakiegokolwiek zgłoszenia. Otóż w przypadku rodzin z problemem alkoholowym może to zrobić każdy jej członek. Co więcej, nawet sąsiad czy nauczyciel, a także pracodawca ma prawo zareagować. Problem polega jednak na tym, że najczęściej próbujemy zrzucić to zadanie na kogoś innego. Powszechnie uważamy, że zgłosić problem powinien współmałżonek uzależnionego. Jeśli ten zaś nie może wywiązać się ze swojego obowiązku, to powinny to zrobić dzieci. Jak jest w praktyce? Najczęściej dajemy ciche przyzwolenie na picie, ponieważ nie zgłaszamy nikomu problemu. Z jednej strony jest on wstydliwy, z drugiej zaś boimy się konsekwencji, jakie może spowodować zgłoszenie. Tymczasem bez niego nie otrzymamy odpowiedniej pomocy w odpowiednim czasie.

Ośrodki pomocy alkoholikom

Pomocy powinniśmy szukać przede wszystkim tam, gdzie pracują osoby kompetentne. Są to głównie ośrodki alkoholowe, często także zamknięte ośrodki leczenia alkoholizmu. Pracują tam psycholodzy, którzy zawodowo zajmują się terapią uzależnień od alkoholu. Co ważne, pomoc w tego typu punktach możemy uzyskać za darmo, w ramach NFZ. Jedynie w prywatnych ośrodkach leczenia alkoholizmu będziemy musieli za pomoc zapłacić. Kliniki dla uzależnionych znajdują się w niemal każdym większym mieście. Problem alkoholizmu jest tak powszechny, że w większości miejscowości po prostu nie może zabraknąć ośrodków odwykowych. Niemniej jednak nie każdy mieszka w dużym mieście. Jeśli nie wiemy, gdzie w naszej okolicy znajduje się tego typu ośrodek, możemy zgłosić się do lekarza. Może być to lekarz rodzinny lub internista. Co prawda nie zmusi on chorego do leczenia, ale poda nam namiary na ośrodek, w którym uzyskamy pomoc. Dlaczego powinniśmy szukać pomocy właśnie w ośrodkach odwykowych alkoholizmu? Ponieważ tam znajdziemy specjalistów, którzy zlecą nam, jak postępować z chorym. Nawet, jeśli ten nie wyraża zgody na leczenie, to możemy dzięki pomocy fachowców dowiedzieć się, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Z alkoholikiem pod jednym dachem to naprawdę nie łatwe.

Zgłoszenie dziecka

Dzieci najczęściej nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdy rodzice piją. Co prawda mają dostęp do internetu i wiedzą, gdzie w okolicy znajduje się ośrodek leczenia alkoholizmu, jednak boją się, że nie zostaną tam potraktowane poważnie. Dziecko może zgłosić problem alkoholizmu na przykład w szkole, psychologowi szkolnemu lub nauczycielowi. Problem w tym, że większość dzieci zwyczajnie tego nie robi. Dlaczego? Boją się, że gdy alkoholizm rodziców wyjdzie na jaw, zostaną zabrane z domu. Rzeczywiście, podczas nieobecności rodziców (w przypadku odwyku zamkniętego) ktoś przecież musi się dziećmi zaopiekować. Niemniej jednak zwykle poszukujemy wtedy innych rozwiązań – na przykład opieka babci czy cioci. Pogotowie opiekuńcze to ostateczność. Co więcej, sam alkoholizm nie jest jeszcze powodem do pozbawienia rodziców praw rodzicielskich. Jeśli podejmą leczenie, to po jego zakończeniu mogą znowu opiekować się dziećmi. Jeżeli widzimy, że w jakiejś rodzinie dzieje się źle, sami możemy zgłosić problem na przykład do MOPS-u. Pracownik sprawdzi, co dokładnie dzieje się za drzwiami mieszkania.

Przymusowe leczenie

Nie wszyscy alkoholicy chcą podjąć leczenie. Niestety, wielu z nich twierdzi, że doskonale radzą sobie z nałogiem. Tymczasem prawda jest, jak wiadomo, zupełnie inna. Niemniej jednak w znacznej większości przypadków nie możemy zmusić alkoholika do leczenia. Dlaczego? Ponieważ alkoholik może zostać doprowadzony na leczenie przymusowe tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym sąd. Sam fakt choroby nie sprawia jeszcze, że sędzia wysyła alkoholika do ośrodka odwykowego. Wręcz przeciwnie – musimy wykazać, że osoba ta jest niebezpieczna dla społeczeństwa. Może wszczynać bójki, demoralizować dzieci, grozić innym. My zaś musimy posiadać dowody na to, że konkretna osoba powinna podjąć leczenie. Dowodami mogą być zeznania świadków, opinie psychologiczne, notatki z interwencji policji. Aby w ogóle rozpocząć procedurę sądową, musimy złożyć odpowiedni wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego. Niemniej jednak przymusowe leczenie jest ostatecznością. Wniosek mogą złożyć przede wszystkim członkowie rodziny, ale także znajomi, sąsiedzi czy osoby postronne. Ważne, aby dowieść, że alkoholik stanowi zagrożenie dla innych.

Zgłoszenie gdziekolwiek problemu alkoholowego wymaga dużej odwagi. Niemniej jednak nie możemy pozostawiać sprawy samej sobie – czyniąc w ten sposób, dajemy ciche przyzwolenie na picie. Pamiętajmy, że powinniśmy zareagować zawsze, gdy w naszym otoczeniu występuje problem alkoholizmu. Nie możemy się bać – w innym przypadku alkoholizm stanie się chorobą akceptowalną społecznie.