Rzeczy które warto wiedzieć o zawodzie adwokata

Rzeczy które warto wiedzieć o zawodzie adwokata: wbrew powszechnym opiniom zawód adwokata nie ogranicza się jedynie do reprezentowania swojego klienta na sali sądowej. Świadczona przez adwokata pomoc prawna polega w dużej mierze na udzielaniu porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych czy sporządzaniu opinii prawnych. Warto zauważyć, że adwokat może pracować jako członek zespołu adwokackiego lub wykonywać swój zawód indywidualnie. W zespołach wśród pracowników istnieje podział na zadania i specjalizacje, jednak adwokat posiadający własną kancelarię może liczyć na lepsze perspektywy rozwoju.

Kim jest radca prawny?

Często pojawia się pytanie o to, czym różni się zawód adwokata od radcy prawnego. Pomimo niewielkich różnic między tymi profesjami nie należy ich mylić. Radca prawny w przeciwieństwie do adwokata ma możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy. Adwokat prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a więc nie jest podmiotem podporządkowanym swoim przełożonym. Natomiast radca prawny zatrudniony na umowę o pracę nie może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Obecnie uważa się ten podział za sztuczny i postuluje za połączeniem tych profesji.

Kto zarabia więcej?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku adwokata wynosi 5 290 PLN brutto. Co drugi adwokat otrzymuje pensję od ok. 4000 do 8000 PLN., podczas gdy mediana na stanowisku radcy prawnego wynosi 8 110 PLN brutto. Pensja co drugiego radcy prawnego waha się od 5 840 PLN brutto do 11 680 PLN.

Co należy zrobić, aby zostać adwokatem?

Kandydat na adwokata ma przed sobą bardzo długą i skomplikowaną drogę. Aby odbyć aplikację adwokacką, czyli praktykę w adwokaturze, musi ukończyć wyższe studia prawnicze. Adwokatura to ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Aplikant starający się o przyjęcie do grona adwokatów, zobowiązany jest zdać egzamin adwokacki. Prawo wykonywania zawodu przysługuje mu wraz z momentem wpisania na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką.

Jakie studia powinien wybrać przyszły adwokat?

 1. Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
 2. Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim,
 3. Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 4. Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim,
 5. Wydział Prawa na SWSP Uniwersytet Humanistyczno-społeczny z siedzibą w Warszawie.

Czym są specjalizacje prawnicze?

Prawo jest rozległą dziedziną wiedzy, dlatego zostało podzielone na obszary, w których adwokat może się specjalizować. Należy wyróżnić:

 • prawo rodzinne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo budowlane,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo podatkowe,
 • prawo karne,
 • prawo medyczne,
 • prawo własności intelektualnej.

Liczba adwokatów w Polsce 2019

W ciągu ostatnich 10 lat zaobserwowano dwukrotny wzrost liczby radców prawnych i adwokatów. W 2019 roku liczba aktywnych zawodowo radców prawnych wyniosła 35,2 tys. Najwięcej prawników, w tym adwokatów liczy sobie Warszawa. Kolejne polskie miasta z największą liczbą adwokatów to Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań.

Zobacz ofertę:

Jakie cechy powinien posiadać dobry adwokat?

Od adwokata wymaga się przede wszystkim:

   • profesjonalizmu,
   • dyskrecji,
   • lojalności,
   • empatii,
   • niezależności,
   • poszanowania tajemnicy adwokackiej.

Jak znaleźć odpowiedniego adwokata?

   1. Przy wyborze adwokata należy wziąć pod uwagę polecenia znajomych. Według badań krok ten jest często podejmowany przez osoby poszukujące pomocy prawnej. Rekomendacja rodziny bądź przyjaciół, których darzymy zaufaniem to najlepszy sposób na znalezienie odpowiedniego prawnika.
   2. Wybierając kancelarię adwokacką warto prześledzić życiorys zawodowy danego adwokata. Doświadczenie to jedno z najważniejszych kryteriów, które pomogą przy podejmowaniu decyzji. Należy pamiętać, że efektywna współpraca będzie zależała od doświadczenia oraz lat praktyki w zawodzie.
   3. Kolejnym ważnym aspektem jest specjalizacja. Prawo jest bardzo obszerną dziedziną, dlatego pracownicy kancelarii adwokackich podzieleni są w zależności od specjalizacji. Adwokat, który posiada doświadczenie w podobnych sprawach, z pewnością będzie skuteczniejszy.
   4. Istotne znaczenie może mieć także bezpośredni kontakt z adwokatem. Warto odwiedzić kancelarię adwokacką i zasięgnąć informacji w sposób bezpośredni, ponieważ pierwsze wrażenie może wiele powiedzieć o człowieku.
   5. Pomocne mogą okazać się publikacje zamieszczane w pismach branżowych. Adwokat, którego nazwisko pojawia się w takim miejscu, najczęściej posiada rozległą wiedzę dotyczącą swojej specjalizacji. Nie są mu obce również zmiany wprowadzane w systemie prawnym, który nieustannie podlega licznym przeobrażeniom.

Jak wygląda kwestia opłat?

kancelaria adwokacka PragaOpłaty za czynności adwokackie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. Przy ustalaniu opłat za czynności adwokackie bierze się pod uwagę wiele czynników. Oprócz podstawowych wyznaczników takich jak: rodzaj oraz stopień zawiłości sprawy czy nakład pracy prawnika, istotna staje się także renoma adwokata. Wyższego wynagrodzenia zażąda adwokat z wieloletnim stażem niż prawnik, który stawia pierwsze kroki na rynku pracy.