W jaki sposób ogłosić upadłość swojej firmy?

Osoby, które prowadzą swoją własną działalność gospodarczą brane muszą pod uwagę brać możliwość upadłości firmy. Rynek się rządzi swoimi prawami, a jednym z nim jest chociażby niewypłacalność tymczasowa swoich zobowiązań. Z taką sytuacją przedsiębiorcy do czynienia mają bardzo często i nie jest ona żadnych nadzwyczajnych w aktualnej sytuacji gospodarczej. Jednak niekiedy takowa upadłość związana może być z bardzo poważnymi problemami, z którymi boryka się dane przedsiębiorstwo już od dłuższego czasu. Dobrze jest w takim przypadku orientować się kiedy oraz gdzie się ogłasza upadłość firmy?

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości?

W jaki sposób ogłosić upadłość swojej firmy?Wszelkie kwestie, które są związane z upadłością firm uregulowane zostały w poszczególnych ustawach – Prawo upadłościowe i naprawcze. W oparciu o akt wspomniany wskazuje się na prawną podstawę ogłaszania upadłości oraz jak wyglądać powinien sam przebieg upadłościowego. Poza tym, że dowiemy się z przepisów gdzie się ogłasza upadłość firmy to jeszcze dowiemy się, z którymi konsekwencjami musimy się liczyć ogłaszając upadłość przedsiębiorstwa. Przede wszystkim prawem do ogłoszenie upadłości są objęte duże firmy, jak i także działalności gospodarcze jednoosobowe. Dotyczy ono także wspólników partnerskich spółek oraz osobowych wspólników spółek handlowych, które odpowiadają za wszelkie zobowiązania spółki swoim całym majątkiem.

Jaki jest termin ogłoszenia upadłości?

Tak naprawdę upadłość przedsiębiorstwa ogłasza się wówczas, gdy dana firmy jest po prostu niewypłacalna. Jednak nie zawsze w praktyce sama niemożność spłacenia w terminie wszelkich finansowych zobowiązań skutkuje właśnie ogłoszeniem upadłości. Po pierwsze pod uwagę bierze się wszelkie powody niewypłacalności, a po drugie rodzaj prowadzonej działalności. Zasadniczo to nie ma potrzeby decydować się na aż takie radykalne kroki, ponieważ niewypłacalność jedynie ma charakter doraźny, który na przykład spowodowany jest spłatą zobowiązań nieterminową przez klientów. Jednak warto na bieżąco monitorować finansową sytuację przedsiębiorstwa, pojawienie się bowiem długoterminowej niewypłacalności stanowi niezmiernie poważną przesłankę, która przemawia za koniecznością ogłoszenia upadłości.

W takim właśnie wypadku mamy do czynienia z dużym prawdopodobieństwem, że ewentualny brak ogłoszenia upadłości może mieć skutki dużo bardziej poważniejsze niż przeprowadzenie praktyczne tejże procedury. Wystarczy, że dowiemy się kiedy oraz gdzie się ogłasza upadłość firmy. Jednak każdą taką sytuację rozpatrywać trzeba w sposób indywidualny.

Zobacz koniecznie:

Składanie wniosku

Każda osoba zainteresowana tym procesem musi się dowiedzieć przede wszystkim gdzie się ogłasza upadłość firmy. Musi przecież wszcząć upadłościowe postępowanie. Zainicjowane ono zostaje poprzez złożenie wniosku stosownego w gospodarczym wydziale w odpowiednim sądzie rejonowym. Musimy to być miejsce właściwe, gdzie dany gospodarczy podmiot posiada swoją siedzibę. Wiemy już zatem gdzie się ogłasza upadłość firmy, przejdźmy do samego formularza.

Do złożenia formularza jest uprawniony dłużnik, jak i także wszyscy wierzyciele dłużnika z osobna. Termin na złożenie takowe wniosku upływa w ciągu czternastu dni od zaistnienia wszelkich przesłanek, które wskazują na konieczność ogłoszenia upadłościowej procedury. Formularz trzeba przygotować ze wszelkimi wytycznymi oraz przyjętym wzorem. W nim należy zawrzeć dane podstawowe o dłużniku. Należy do tego wyszczególnić nazwę firmy, jej adres oraz imiona i nazwisko właściciela czy też właścicieli (jeśli jest ich więcej).

Tak naprawdę w przypadku spółek wskazać należy na jej wszelkich reprezentantów oraz także ustanowionych likwidatorów czy też adresy zamieszkania wspólników, którzy odpowiadają bezpośrednio za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Trzeba także określić konkretne miejsce funkcjonowania przedsiębiorstwa czy też inne miejsce, gdzie jest przechowywany sam majątek dłużnika. Wniosek oczywiście trzeba uzasadnić. Musimy wyjaśnić powody jego złożenia. Najlepiej opisać dokładnie okoliczności temu towarzyszących. We wniosku podajemy informacje o tym, jakiemu konkretnemu prawu podlega dłużnik, jeśli chodzi o systemy płatności oraz także systemy rozrachunku wartościowych papierów

Informacją już ostatnią, ale jednocześnie obowiązkową jest status dłużnika jako publicznej spółki. Konieczne jest złożenie przez dłużnika oświadczenia pisemnego, które odnosi się do prawdziwości danych, które zostały zawarte we wniosku. W przypadku wniosków składanych przez dłużnika określić on musi, czy wnioskuje o upadłość z zastosowanie tak zwanego naprawczego układu czy też o upadłość dotyczącą samej likwidacji majątku.

Z pozoru może się to wydawać skomplikowane, ale wcale takie nie jest. Wystarczy dokładnie się wczytać w przepisy obowiązujące. Gdy przepisy są niejasne, to skorzystajmy z ich tłumaczeń, które są dostępne w sieci. Warto skorzystać z tej możliwości. Dla wielu osób oraz firm jest to wręcz ostatnia deska ratunku. Pamiętajmy o tym i miejmy to na uwadze.