Szkolenia BHP

Szkolenia BHP – co warto wiedzieć na ten temat? Bezpieczeństwo w pracy to absolutna konieczność. Dlatego też dla pracowników organizowane są specjalne szkolenia BHP, na których dowiadują się oni, w jaki sposób postępować, aby zminimalizować ryzyko wypadku na stanowisku.

Na czym polega szkolenie wstępne BHP? Kto jest zwolniony ze szkoleń okresowych? Jakie cele szkolenia BHP możemy wyróżnić? Dlaczego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają tak duże znaczenie? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Na czym polega szkolenie wstępne BHP?

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe. W pierwszej kolejności zajmiemy się tymi pierwszymi. Udział w nich jest warunkiem dopuszczenia pracownika do stanowiska. Składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i stanowiskowy. Ten pierwszy umożliwia zapoznanie się z przepisami BHP, które określone są przez Kodeks pracy, a także przez regulamin pracy, który obowiązuje u wybranego pracodawcy. Co więcej, zapewnia również zapoznanie się z zasadami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, która w niektórych sytuacjach może uratować życie drugiemu człowiekowi. Kto jednak może przeprowadzać szkolenia BHP? Otóż do takich osób zaliczyć możemy wykwalifikowanego pracownika służby BHP, pracodawcę (o ile ma na to pozwolenie), pracownika zatrudnionego u pracodawcy, a także osobę, która wykonuje zadania służby BHP.  Jeśli chodzi o instruktaż stanowiskowy, to jest on bezpośrednio powiązany ze stanowiskiem pracy. Umożliwia wstępne zapoznanie się ze środowiskiem pracy, a także ze sposobami bezpiecznego wykonywania pracy. Co godne podkreślenia, pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach, odbywa instruktaż na każdym z nich. Tą część szkolenia może przeprowadzić sam pracodawca albo osoba, która nadzoruje pracę.

Kto jest zwolniony ze szkoleń okresowych? 

Istnieją również szkolenia BHP okresowe. Są one wykonywane wtedy, gdy ważność szkolenia wstępnego przestanie obowiązywać. Warto mieć jednak świadomość tego, że nie wszyscy muszą takowe szkolenia okresowe przechodzić. Kluczowe jest jednak spełnienie jednego z trzech warunków. Pierwszym z nich jest przedłożenie zaświadczenia o tym, że szkolenie okresowe zostało odbyte u innego pracodawcy. Drugim warunkiem jest udział w szkoleniu okresowym dla pracownika, który jest zatrudniony na stanowisku, które należy do innej grupy stanowisk. W tym przypadku jest jednak jeden ważny warunek- otóż program musi uwzględniać zakres tematyczny, który jest wymagany programem szkolenia okresowego. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że dokładnie od 1 stycznia 2019 roku ze szkoleń okresowych zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi. Jest to możliwe, jeśli stanowisko nie zostało zakwalifikowane do wyższej grupy ryzyka, niż trzecia. W normalnych warunkach częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od zajmowanego stanowiska. 

 

Jakie cele szkolenia BHP możemy wyróżnić?

Szkolenia BHP oczywiście nie są bezcelowe. Ich głównym założeniem jest zdobycie podstawowych umiejętności związanych z bezpiecznym wykonywaniem poszczególnych czynności na stanowisku. Niezbędne jest również zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, jak również zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik powinien również zorientować się w czynnikach środowiska pracy. Szkolenia BHP są oczywiście obowiązkowe, co jest uzasadnione Kodeksem Pracy. Jeśli pracownik nie posiada znajomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas nie może być w pracy. Co ciekawe, obowiązek ten dotyczy nie tylko szkoleń wstępnych, ale również tych okresowych. Pracodawca każdorazowo zobowiązany jest do tego, aby wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki w zakresie BHP. Mowa nie tylko o tych ogólnych, ale również tych bezpośrednio związanych z pracą na stanowisku.

Dlaczego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają tak duże znaczenie?

Szkolenia BHP niosą ze sobą szereg korzyści, o których warto wspomnieć. To właśnie one sprawiają, że pracownik wzbogaca się o wiedzę, która ratuje nie tylko zdrowie, ale w skrajnych przypadkach- życie. Udział w nich jest zatem niezwykle cenny. Dodatkowo pracodawca zyskuje pewność, że pracownicy będą pracować efektywnie, jednocześnie w pełni bezpiecznie. Regularne przeprowadzanie takich szkoleń ma ogromny wpływ na zmniejszenie ilości wypadków w pracy. Jest to istotne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Osoba zatrudniona jest pewniejsza siebie, bowiem przechodzi szkolenie. Wynika to z posiadania wiedzy w zakresie tego, jakie zagrożenia są najbardziej niebezpieczne. Dodatkowo ma świadomość, jak przeciwdziałać takim zagrożeniom. Specjaliści z zakresu BHP często odnoszą się do zagrożeń i sytuacji, które mogą mieć miejsca na wybranym stanowisko. Wiedza popierana jest określonymi przykładami, co jest jeszcze cenniejsze dla kursantów. Jak można zatem wywnioskować, szkolenia BHP są bardzo potrzebne i nie można ich lekceważyć.