Konsultant IT po studiach informatycznych

Niezależnie od innych umiejętności, konsultant IT, który nie posiada wiedzy technicznej, nie będzie w stanie samodzielnie wykonać zadań i zyskać szacunku wśród zespołu technologicznego. Zatrudnienie zewnętrznego konsultanta IT zawsze rozpoczyna się od oceny jego zaplecza technicznego.

Jeśli chcesz zostać dobrym konsultantem IT, pamiętaj, że warto skończyć dobre studia informatyczne. Ułatwią Ci znalezienie pracy i kontynuowanie kariery. Powinieneś znać określone produkty, wersje sprzętu i oprogramowania. Certyfikaty potwierdzające zdobycie wiedzy. Muszą pochodzić z legalnego źródła i być aktualne. Dobrze, abyś przygotował portfolio. Pokażesz je na rozmowie kwalifikacyjnej.

Konsultant IT zna firmę

Oprócz posiadania odpowiedniej wiedzy technicznej, skuteczny konsultant IT musi mieć też dobrą wiedzę biznesową. Chociaż technologia jest wszędzie taka sama, każda działalność biznesowa ma swoje ograniczenia. Wskazują, jak można wykorzystywać rozwiązania technologiczne i wpłynąć na ich skuteczność. Chociaż nie jest to bezwzględnie konieczne do rozwiązywania problemów technicznych, pomocne jest doświadczenie konsultanta w pracy z innymi firmami w tej samej lub podobnej branży.
Pomocne może być również doświadczenie zawodowe w firmie porównywalnej wielkości. Kwestie IT, wyzwania biznesowe i odpowiednie rozwiązania każdego problemu nie są takie same w przypadku małych i dużych firm. Opracowanie rozwiązania odpowiedniego dla środowiska wymaga zrozumienia, w jaki sposób przedsiębiorstwo wpływa na zdolność do przyjmowania i wdrażania proponowanego rozwiązania.

Konsultant dobrze pracuje zespołowo

Nikt nie wykonuje pracy sam. Nawet jeśli zatrudnisz konsultanta IT na indywidualne stanowisko, będzie musiał pracować z zespołem. Powinien mieć specjalistyczną wiedzę, którą będzie wykorzystywał do szkolenia lub prowadzenia swojego zespołu.
Niezależnie od firmy, konsultant musi mieć dobre umiejętności komunikacyjne. W zależności od miejsca pracy komunikacja może odbywać się osobiście, e-mailem lub prezentacjami PowerPoint. Dlatego ważna jest zarówno umiejętność mówienia, jak i pisania. Umiejętności komunikacyjne są potrzebne do pracy z zespołem IT, klientami, zarządzania biznesowego i IT. Konsultanci muszą mieć bronić swojego punktu widzenia. Muszą też umieć ocenić, czyj pomysł jest najlepszy.
Oprócz umiejętności komunikacyjnych ważna jest praca zespołowa. Oznacza to, że styl pracy konsultanta musi być do dostosowany do sposobu pracy zespołu. Wtedy będzie możliwe synchronizowanie harmonogramu pracy z harmonogramem zespołu.

Cybernetyka, systemy, bezpieczeństwo sieciowe i medycyna sądowa

Takie studia są interdyscyplinarne i obejmują technologię, zarządzanie, elementarną medycynę i kwestie prawne. Po takiej specjalności możesz zająć się cyberbezpieczeństwem. Możesz zostać ekspertem sądowym, badaczem, menedżerem lub liderem. Studia poprawią Twoje umiejętności technologiczne. Przygotują Cię do przywództwa i zarządzania. Pozwolą lepiej zrozumieć problemy polityczne związane z systemami i sieciami informacyjnymi. Program studiów kładzie nacisk na kompleksowe zrozumienie zagadnień, takich jak bezpieczeństwo informacji, dostarczanie informacji, etyczne hakowanie, analiza i kontrola podatności, kodowanie bezpieczeństwa, zabezpieczanie baz danych. Ponadto studenci przyswajają wiedzę z takich obszarów, jak steganografia, urządzenie kryminalne do urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo systemu operacyjnego, ciągłość działania, odzyskiwanie danych po awarii, kwestie prawne i etyczne, audyt, dowody, wykrywanie intruzów, narzędzia i techniki kryminalistyczne wykorzystywane do badania i analizowania incydentów związanych z siecią i do przechowywania cyfrowych dowodów.
Istnieje krytyczna potrzeba, zarówno w sektorze rządowym, jak prywatnym, profesjonalistów wyposażonych w odpowiednie narzędzia i umiejętności do zapobiegania, przeciwdziałania i badania cyber przestępczości i naruszeń bezpieczeństwa informacji. 

Zarządzanie danymi i analityka

Program specjalności obejmuje zarządzanie i analizę danych, infrastrukturę, architekturę, politykę, komponenty fizyczne, bezpieczeństwo, zarządzanie i operacje w celu zapewnienia jakości danych. Zawiera też elementy inspekcji, transformacji i modelowania danych w celu odkrycia wzorców przydatnych informacji.
Został zaprojektowany, aby wykształcić profesjonalnych menadżerów danych. Zajęcia rozwijają umiejętności technologiczne. Przygotowują do przywództwa i zarządzania, dzięki lepszemu zrozumieniu danych.
Podkreśla kompleksowe zrozumienie problemów, takich jak:

 • zarządzanie danymi,
 • analityka danych,
 • jakość danych,
 • bezpieczeństwo danych,
 • operacje i zarządzanie centrum danych,
 • technologie pamięciowe,
 • modelowanie danych i aplikacji,
 • Big Data,
 • zaawansowane zarządzanie bazą danych,
 • bezpieczeństwo bazy danych,
 • magazyn danych,
 • modelowanie i projektowanie,
 • struktury zarządzania technologią informacyjną,
 • dane w chmurze.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów tej dziedzinie z dużą wiedzą akademicką i wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i obsłudze centrów danych w biznesie, przemyśle i administracji rządowej.