Jak zbudować plac zabaw?

Jak zbudować plac zabaw?

Jak zbudować plac zabaw? Czas zabawy dzieci uległ skróceniu, ponieważ praca w szkole stała się bardziej czasochłonna, a czas wolny wypełniają tablety, telewizja, komputery, telefony...
Jak zbudować plac zabaw? Czas zabawy dzieci uległ skróceniu, ponieważ praca w szkole stała się bardziej czasochłonna, a czas wolny wypełniają tablety, telewizja, komputery, telefony komórkowe i gry wideo. Ale czas zabawy to nie tylko zabawa; to niezbędny element dzieciństwa. Dzieci podczas zabawy uczą się cennych lekcji, w tym umiejętności interpersonalnych, językowych, umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami. Badania pokazują, że dzieci czerpią korzyści z czasu spędzanego na świeżym powietrzu, gdzie mogą być aktywne i kreatywne. Czas spędzony na świeżym powietrzu jest bardzo ważny zarówno dla ciała, jak i dla zdrowia psychicznego. Istnieje wiele opcji struktur zabawowych, od...